حالا نوبت توست،حالا یالا وقتیت هه

 

باید بجنگی تا قوتت هه،حالا یا برو زود بش"

 

یک ، دو ، چند سال ، سال نه  عمری است که با خود  پیمان می بندم که بالاخره دست از بسیاری از کارها خواهم کشید و آدم وار زندگی خواهم کرد . بس که خود را فریب داده ام احساس ضعف و حقارت می کنم .   آقا ناصر گفت " از همه کس بدت دیدم از هیچ کس خوشی ندیدم"  من از خویشتن خویش بیش از هر کس بدی دیدم  . زمان آن فرا رسیده که  خویش را به صلیب بکشم  "حالا یالا وقتیت هه"                                                         28/دی/1390    

 

 

 

  •