مادر بزرگ  گفت

"خداوند در ملکوت  علا نشسته و به آنها که به

او  اعتقاد  ندارند می خندد"

پرسیدم "چرا" همیشه سوال کردن آسان تر از پاسخ دادن است

مادر بزرگ پاسخ داد"بسیار خوب  اگر خدایی ما را آفریده باشد  از نظر او ما انسانها باید چیزی شبیه به آدم مصنوعی باشیم  ما حرف می زنیم ، جنگ و دعوا راه می اندازیم ، از هم حمایت میکنیم و دور از هم می میریم ! می فهمی چه می گویم  ما آنقدر عاقلیم که می توانیم بمب اتمی و موشک  بسازیم اما هیچ کدام ما نمی پرسیم از کجا آمده ایم فقط میدانیم که اینجا هستیم."  پرسیدم " فکر می کنی به همین دلیل است که خدا به ما می خندد؟" گفت  بلی دقیقا" 

اگر ما می توانستیم آدم مصنوعی بسازیم و این ساخته دست ما می توانست درباره بازار بورس و شرط بندی  مسابقه اسب دوانی حرف بزند ولی  یک سوال درست و حسابی به ذهنش خطور نکند  ما هم می خندیدم ، مگر نه ؟

  

یوستین گرودر